FB
Košík  

No products

0 Kč Doprava
0 Kč Celkem

Přejít do košíku

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Provozovatelem internetového obchodu www.estila-nabytek.cz je společnost m4b s.r.o., se sídlem Vácka 4452/23, Dubnica nad Váhom, Slovensko, IČO: 44 040 636, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Trenčín oddíl Sro, vložka číslo: 35088 / R. Společnost je plátcem DPH.

 

Objednávání zboží a uzavření smlouvy

Objednávka se provádí výběrem zboží prostřednictvím k tomuto účelu určených obrazovek našeho online obchodu, jejím potvrzením pomocí tlačítka potvrzení objednávky a uhrazení vystavené zálohové faktury s informací že objednávka vyžaduje platbu za zboží. Vaše objednávka je okamžitě zaevidována v našem systému, o čemž dostanete emailovou zprávu potvrzující přijetí Vaší objednávky. Tato zpráva obsahuje rekapitulaci objednávky reprezentovanou údaji jako číslo objednávky, název a specifikaci objednaného zboží, údaje o ceně zboží a ceně za dopravu, způsob platby, údaj o předpokládané lhůtě dodání objednaného zboží a další informace spolu s výzvou k úhradě zálohové faktury obsahující informace o čísle našeho bankovního účtu, parametrech platby pro její spárování (variabilní symbol musí odpovídat číslu objednávky) spolu s vystavenou zálohovou fakturou uvedené v příloze. Uhrazením zálohové platby za objednávku dochází ke závaznému potvrzení objednávky se stany kupujícího a dochází ke uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a společností M4B sro. Vaše objednávka spolu s vystavenou zálohovou fakturou je zároveň archivována a je Vám přístupná v sekci Historie objednávek Vašeho uživatelského účtu na naší stránce po přihlášení se.

Údaje o rozměrech zboží na naší stránce jsou uváděny v centimetrech (cm), pokud není uvedeno jinak.

Ceny za zboží

Na stránkách našeho obchodu jsou pro jednotlivé výrobky uvedené ceny platné pro naše zákazníky. Pro zákazníka platí cena, která je aktuální v době objednávání zboží a nemění se při změnách ceny zboží v budoucnosti. Všechny ceny zboží jsou uváděny jako konečné včetně DPH. Akční ceny jsou platné do data uvedeného v detailech zboží nebo do vyprodání zásob. Další dodatečné slevy poskytované nad rámec slev uváděných u jednotlivých produktů na naší internetové stránce, individuální slevy pro zákazníka nebo slevy poskytované na základě spolupráce našeho internetového obchodu s třetími stranami, nejsou vzájemně kombinovatelné. Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována. 

 

Dodací lhůta

Dodací lhůty našeho sortimentu jsou zpravidla do 8 týdnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Uvedená lhůta znamená, že do jakého termínu objednané zboží odesíláme resp. předáváme doručovací službě. Dodací lhůta má informační charakter a vychází ze zkušenosti s našimi dodavateli a jejich výrobními kapacitami. V případě hůř dostupného zboží může být dodací lhůta prodloužena, s čímž zákazník souhlasí. O prodloužení dodací lhůty zákazníka v co nejkratším čase uvědomíme a oznámíme mu předpokládaný termín dodání. Pokud se nám nepodaří zboží zajistit ani v dodatečné lhůtě, máte právo odstoupit od smlouvy a v případě úhrady kupní ceny nebo její části Vám budou finanční prostředky vráceny obratem nejpozdeji však do 14 dnů na vámi určený účet.

V nabízeném sortimentu máme i zboží, jehož dostupnost je těžší. V některých případech se může stát, že i když je možné si zboží objednat, zboží nakonec nebudeme vědět dodat. V případě, že si objednáte zboží, který výrobce stáhl z výroby a neinformoval nás, okamžitě Vás budeme informovat telefonicky nebo mailem, stornujeme objednávku a v případě úhrady kupní ceny nebo její části, Vám budou finanční prostředky vráceny obratem nejpozdeji do 14 dnů na vámi určený účet.

Z naší strany jsou objednávky vyřizovány průběžně během pracovních dnů.

Místo a způsob dodání zboží

Náš závazek dodat zboží je splněn buď jeho předáním zákazníkovi resp. jím oprávněné osoby uvedené na objednávce nebo jeho předáním prvnímu přepravci k přepravě následujícím bezpodmínečně po uhrazení úplné kupní částky zákazníkem.

O předání Vaší objednávky přepravci Vás budeme informovat mailovou zprávou. Pokud Vám zboží nebylo doručeno do 7 dnů po tomto oznámení, kontaktujte nás prosím. Bližší informace Vám po prošetření následně poskytneme emailem. Aktuální stav Vaší objednávky si můžete prohlédnout v sekci Historie objednávek po přihlášení se do našeho online obchodu.

Zákazník je povinen převzít zboží v dohodnutém místě a čase osobně nebo zajistit jeho převzetí pověřením osoby uvedené na objednávce. Převzetí zboží zákazník potvrdí písemně na dodacím listu. Spolu se zbožím zákazník obdrží daňový doklad - fakturu, která zároveň slouží jako záruční list a návod na údržbu spolu s montážním návodem, pokud se jedná o zboží, které je pro používání nutné smontovat.

Náš závazek dodat zboží se považuje za splněný i v případě, že zákazník nepřevezme zboží v dohodnutém čase a na dohodnutém místě, resp. odmítne zboží převzít. V případě, že si zákazník zboží nepřevezme a zboží se nám vrátí zpět, máme právo odstoupit od kupní smlouvy a od zákazníka požadovat úhradu plné kupní částky spolu s náklady spojenými s jeho přepravou při vrácení zboží. Opětovné doručení zásilky je možné pouze po vzájemné dohodě.

Za zpoždění doručení zásilky přepravcem a ani za nesprávné uvedenou doručovací adresu neneseme odpovědnost. Zákazník nabývá vlastnické právo ke zboží úhradou plné kupní částky a jeho převzetím v místě dodání. Převzetím zboží stejně přechází na zákazníka nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení.

Při převzetí zboží je zákazník povinen zkontrolovat zásilku, zda nemá poškozený vnější obal (mechanické poškození zásilky při přepravě) a následně po rozbalení, zda je zboží bez závad. V případě viditelného poškození obalu zboží, je zákazník povinen tento nepřevzít a informovat nás.

Záruční doba

Na zboží prodávané v našem online obchodě je poskytována zákonem stanovená záruční doba 24 měsíců, v případě použitého zboží resp. zboží z bazaru 12 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem.

Neodpovídáme za:

• Zpožděné doručení zboží zaviněné přepravcem

• Zpožděné doručení zboží zaviněné nesprávně udanou adresou doručení zákazníka

• Poškození zaviněné přepravcem - zboží s viditelně poškozeným obalem nepřebírejte!

 

Storno objednávky

Pokud si přejete zrušit objednávku resp. odstoupit od kupní smlouvy, která ještě nebyla vyřízena, co nejdříve nás prosím kontaktujte s uvedením čísla objednávky. Pokud již byla Vaše objednávka uhrazena zcela nebo zčásti, peníze Vám vrátíme obratem nejpozději do 14 dnů.

Zároveň si vyhrazujeme právo stornovacího poplatku ve výši zaplacené zálohy v případě, že dojde z Vaší strany ke zrušení objednávky po jejím vybavení na naší straně (vybavení u nás představuje vystavení závazné objednávky našemu dodavateli a zaplacení nevratné platby dodavateli za toto zboží a jeho transport). O vyřízení Vaší objednávky Vás neprodleně informujeme prostřednictvím mailové zprávy. 

 

Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku při prodeji na dálku ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. V případě, že v rámci jedné objednávky bylo zboží dodáno odděleně, lhůta pro odstoupení plyne okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako poslední. 

V souladu s § 1837 písm. d) občanského zákoníku, zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je: 

Zboží vyrobený podle zvláštních požadavků zákazníka (výběrem provedení, barvy povrchu, materiálu, povrchu nebo látky provedení při zadávání objednávky)

Zboží vyroben na míru (výběrem rozměru při zadávání objednávky)

Právo na odstoupení od smlouvy jste povinen uplatnit písemnou formou v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči (e-mail), přičemž můžete použít formulář dostupný na stránce našeho online obchodu zde: "Formulář pro odstoupení od smlouvy" (pro uložení klikněte pravým tlačítkem na odkaz, zvolte možnost "Uložit soubor", následně jej můžete v počítači vyplnit a vytisknout). Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud jste oznámení o odstoupení od smlouvy odeslali nejpozději v poslední den lhůty. 

Odstoupením od smlouvy se kupní smlouva ruší od začátku. 

V případě, že byl zákazníkem při objednání zboží zvolený způsob dopravy "poštovné a balné", zákazník je povinen nejpozději ve lhůtě do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy odeslat zboží zpět na adresu: Zámocká 24, Bratislava - Staré Město, SK-81101 spolu s daňovým dokladem a kopií doručení vystavenou doručovatelem. Zboží je možné vrátit i osobně na uvedené adrese. 

V případě volby jiného způsobu dopravy si zboží u Vás vyzvedneme v dohodnutém termínu na naše náklady. 

Zboží je třeba doručit kompletní, nepoškozené a v originálním obalu. Zákazník odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčností zboží. 

Kupní cenu včetně vámi zaplacených nákladů na doručení Vám vrátíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů na vámi uvedený účet ode dne vrácení zboží. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký jste použili při Vaší platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků. Kupní cenu však nejsme povinni vrátit, dokud nám není doručen zboží nebo nebylo umožněno vyzvednutí Vám doručeného zboží našemu zaměstnanci z Vaší strany. 

V případě neoprávněného odstoupení od smlouvy Vám bude zboží vráceno na Vaše náklady.

Ustanovení o oprávnění k odstoupení od smlouvy uvedená v těchto všeobecných obchodních podmínkách se výslovně nevztahují na zákazníky nesplňující definici spotřebitele podle § 419 občanského zákoníka (zákazníci, kteří uvedou v rámci fakturačních údajů objednávky informace představující obchodní název nebo IČO nebo DIČ a pod.).

 

 

Reklamační řád

Reklamační řád popisuje zásady a principy uplatňované při reklamaci dodávaného zboží. Tento reklamační řád nevylučuje a ani neomezuje jakékoliv závazné a zákonná práva zákazníka nebo jakákoliv práva zákazníka vůči prodávajícímu. Práva a povinnosti vyplývající ze záruky poskytované na výrobky se řídí obecně závaznými ustanoveními o prodeji zboží v obchodě ve smyslu občanského zákoníku.

Pokud se během záruční doby objeví na vámi zakoupeném výrobku chyba způsobena chybnou konstrukcí, zpracováním nebo materiálem, po splnění následujících podmínek bude vadný výrobek (nebo jeho část či součást) bezplatně opraven nebo vyměněn za nový. Reklamovaný výrobek nebo část musí být kompletní. Záruka poskytovaná výrobcem se nevztahuje na poškození způsobené ohněm, vodou, statickou elektřinou nebo jinou živelnou událostí, nesprávným používáním výrobku, opotřebením, mechanickým poškozením nebo neodborným nastavením, modifikací, opravou nebo nesprávným způsobem použití, neslučitelným s návodem k požití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice. Záruka se také nevztahuje na poškození výrobku skladováním mimo teplotní rozsah -20 ° C až 45 ° C.

Dodavatel se zavazuje vyřídit reklamaci (záruční opravu) do 30 pracovních dnů ode dne převzetí písemného uplatnění reklamace včetně reklamovaného zboží.

Záruční lhůta se poskytuje na dobu 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruční lhůta začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím nebo pověřeným dopravcem.

Reklamaci nám prosím vždy zasílejte písemnou formou na emailovou adresu: info@estila.sk, dopisem nebo telefonicky během pracovních dní na tel. čísle +421 948 818 897.

Reklamace musí obsahovat:

• název reklamovaného zboží

• konkrétní popis chyby

• reklamovaný výrobek nebo reklamovanou část

• kopii dokladu o nabytí (fakturu)

• záruční list - resp. doklad o nabytí (stačí kopie)

• adresu, kam zaslat vyřízenou reklamaci a kontakt na Vás (tel. Číslo, email)

• případnou fotodokumentaci reklamované vady zboží

Pokud uvedené náležitosti nebudou obsahem reklamace, nebude se moci reklamační oddělení touto reklamací zabývat. Reklamované zboží je nezbytné na naši adresu dopravit jakýmkoliv způsobem v případě, že zákazník neuplatňuje reklamaci ve svém prostoru. V případě uznání reklamace bude opraven nebo vyměněn výrobek dopraven zpět na naše náklady.

Pokud zákazník uplatňuje reklamaci ve svém prostoru, a reklamace bude zamítnuta, bude se tento výjezd zpoplatňovat jako neopodstatněný, služby jako výnos, a přeprava jsou zpoplatněny dle ceníku doplňkových služeb.

Reklamační protokol Vám bude vystaven a zaslán emailem do sedmi dnů od obdržení reklamace. Stejným způsobem budete informováni o vyřízení reklamace a zaslání opraveného nebo vyměněného výrobku zpět na Vaši adresu.

 

Doprava a platba

Platba v našem online obchodě je možná pouze bankovním převodem na základě vystaveného daňového dokladu - faktury. Platba za zboží je rozdělena do dvou částí:

• Záloha - stanovena je záloha ve výši poloviny ceny (50%) za objednávku, kterou je třeba uhradit předem na základě námi vystavené zálohové faktury. Po jejím uhrazení a připsání částky na náš účet považujeme objednávku za závazně potvrzenou a začíná se její vybavení na naší straně.

• Platba při převzetí - zbývajících 50% z ceny objednávky je třeba uhradit před převzetím zboží. Spolu s objednaným zbožím Vám zašleme i daňový doklad - fakturu.

Poskytujeme Vám možnost volby způsobu dopravy Vámi objednaného nábytku k Vám. Způsoby dopravy jsou popsány zde.

 

Ceník doplňkových služeb

Na tento ceník se odkazují některé odstavce našich obchodních podmínek:

Položka

Měrná jednotka

Cena za měrnou jednotku

Přeprava zboží autem

Každý započatý km

16,99 Kč bez DPH

Výjezd motorovým vozidlem

Každý započatý km

16,99 Kč bez DPH

Skladné

Den za každý načatý m3 priestoru

12,99  bez DPH

Vynesení břemene do 100kg

Patro

279,00  bez DPH

Vynesení břemene do 200kg

Patro

499,00  bez DPH

Vynesení břemene do 300kg

Patro

759,00 Kč bez DPH

 

Ochrana autorských práv

Obsah webových stránek našeho online obchodu (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga atd.) spadá pod autorský zákon a naše autorská práva či autorská práva třetích osob. Není dovoleno vám měnit obsah, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani nijak jinak používat obsah bez našeho souhlasu či souhlasu vlastníka autorských práv. Zejména je zakázáno zpřístupňování fotografií a textů ze stránek našeho online obchodu. Upozorňujeme, že názvy zboží, služeb a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

 

Zodpovědnost a používání webových stránek

Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do webových stránek našeho online obchodu nebo v důsledku jeho použití v rozporu s jeho účelem. Při používání webových stránek našeho online obchodu nesmíte používat postupy, které by mohly jakýmkoliv způsobem narušit fungování a chod webových stránek našeho online obchodu. Pokud se při používání webové stránky našeho online obchodu dopustíte nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni pozastavit nebo omezit váš přístup na webové stránky našeho obchodu a to bez jakékoliv náhrady vůči vám. Dále jste nám povinni uhradit vzniklou škodu, kterou jste nám takovým jednáním prokazatelně způsobilé.


Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřenou mezi společností M4B s.r.o. a zákazníkem na straně druhé a jsou pro obě strany závazné.

Společnost M4B s.r.o. si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu nebo doplňování těchto všeobecných obchodních podmínek. Jakékoliv změny těchto všeobecných obchodních podmínek nabývají platnosti dnem jejich zveřejnění. Právní vztahy vyplývající z kupní smlouvy se řídí všeobecnými obchodními podmínkami platnými v době uzavření smluvního vztahu.


Kompletní všeobecné obchodní podmínky si můžete stáhnout a uložit do svého počítače kliknutím zde: "Všeobecné obchodní podmínky.pdf".


Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 31.7.2022.