FB
Košík  

No products

0 Kč Doprava
0 Kč Celkem

Přejít do košíku

Reklamační řád

Reklamační řád popisuje zásady a principy uplatňované při reklamaci dodávaného zboží. Tento reklamační řád nevylučuje a ani neomezuje jakékoliv závazné a zákonná práva zákazníka nebo jakákoliv práva zákazníka vůči prodávajícímu. Práva a povinnosti vyplývající ze záruky poskytované na výrobky se řídí obecně závaznými ustanoveními o prodeji zboží v obchodě ve smyslu Občanského zákoníku.

Pokud se během záruční doby objeví na vámi zakoupeném výrobku chyba způsobena chybnou konstrukcí, zpracováním nebo materiálem, po splnění následujících podmínek bude vadný výrobek (nebo jeho část či součást) bezplatně opraven nebo vyměněn za nový. Reklamovaný výrobek nebo část musí být kompletní. Záruka poskytovaná výrobcem se nevztahuje na poškození způsobené ohněm, vodou, statickou elektřinou nebo jinou živelnou událostí, nesprávným používáním výrobku, opotřebením, mechanickým poškozením nebo neodborným nastavením, modifikací, opravou nebo nesprávným způsobem použití, neslučitelným s návodem k požití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice. Záruka se také nevztahuje na poškození výrobku skladováním mimo teplotní rozsah -20 ° C až 45 ° C.

Dodavatel se zavazuje vyřídit reklamaci (záruční opravu) do 30 pracovních dnů ode dne převzetí písemného uplatnění reklamace včetně reklamovaného zboží.

Záruční lhůta se poskytuje na dobu 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruční lhůta začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím nebo pověřeným dopravcem.

Reklamaci nám prosím vždy zasílejte písemnou formou na emailovou adresu: info@estila.sk, dopisem nebo telefonicky během pracovních dní na tel. čísle +421 948 818 897.

Reklamace musí obsahovat:

 • název reklamovaného zboží

  konkrétní popis chyby

  reklamovaný výrobek nebo reklamovanou část

  kopii dokladu o nabytí (fakturu)

  záruční list - resp. doklad o nabytí (stačí kopie)

  adresu, kam zaslat vyřízenou reklamaci a kontakt na Vás (tel. číslo, email)

  případnou fotodokumentaci reklamované vady zboží

Pokud uvedené náležitosti nebudou obsahem reklamace, nebude se moci reklamační oddělení touto reklamací zabývat. Reklamované zboží je nezbytné na naši adresu dopravit jakýmkoliv způsobem v případě, že zákazník neuplatňuje reklamaci ve svém prostoru. V případě uznání reklamace bude opraven nebo vyměněn výrobek dopraven zpět na naše náklady.

Pokud zákazník uplatňuje reklamaci ve svém prostoru, a reklamace bude zamítnuta, bude se tento výjezd zpoplatňovat jako neopodstatněný, služby jako výnos, a přeprava jsou zpoplatněny dle ceníku doplňkových služeb.

Reklamační protokol Vám bude vystaven a zaslán emailem do sedmi dnů od obdržení reklamace. Stejným způsobem budete informováni o vyřízení reklamace a zaslání opraveného nebo vyměněného výrobku zpět na Vaši adresu.