FB
Košík  

No products

0 Kč Doprava
0 Kč Celkem

Přejít do košíku

Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku při prodeji na dálku ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. V případě, že v rámci jedné objednávky bylo zboží dodáno odděleně, lhůta pro odstoupení plyne okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako poslední. 

V souladu s § 1837 písm. d) občanského zákoníku, zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je: 

Zboží vyrobený podle zvláštních požadavků zákazníka (výběrem provedení, barvy povrchu, materiálu, povrchu nebo látky provedení při zadávání objednávky)

Zboží vyroben na míru (výběrem rozměru při zadávání objednávky)

Právo na odstoupení od smlouvy jste povinen uplatnit písemnou formou v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči (e-mail), přičemž můžete použít formulář dostupný na stránce našeho online obchodu zde: "Formulář pro odstoupení od smlouvy" (pro uložení klikněte pravým tlačítkem na odkaz, zvolte možnost "Uložit soubor", následně jej můžete v počítači vyplnit a vytisknout). Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud jste oznámení o odstoupení od smlouvy odeslali nejpozději v poslední den lhůty. 

Odstoupením od smlouvy se kupní smlouva ruší od začátku. 

V případě, že byl zákazníkem při objednání zboží zvolený způsob dopravy "poštovné a balné", zákazník je povinen nejpozději ve lhůtě do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy odeslat zboží zpět na adresu: Zámocká 24, Bratislava - Staré Město, SK-81101 spolu s daňovým dokladem a kopií doručení vystavenou doručovatelem. Zboží je možné vrátit i osobně na uvedené adrese. 

V případě volby jiného způsobu dopravy si zboží u Vás vyzvedneme v dohodnutém termínu na naše náklady. 

Zboží je třeba doručit kompletní, nepoškozené a v originálním obalu, jinak zákazník odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčností zboží. 

Kupní cenu včetně vámi zaplacených nákladů na doručení Vám vrátíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů na vámi uvedený účet ode dne vrácení zboží. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký jste použili při Vaší platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků. Kupní cenu však nejsme povinni vrátit, dokud nám není doručen zboží nebo nebylo umožněno vyzvednutí Vám doručeného zboží našemu zaměstnanci z Vaší strany. 

V případě neoprávněného odstoupení od smlouvy Vám bude zboží vráceno na Vaše náklady.

Ustanovení o oprávnění k odstoupení od smlouvy uvedená v tomto článku a e všeobecných obchodních podmínkách se výslovně nevztahují na zákazníky nesplňující definici spotřebitele podle § 419 občanského zákoníka (zákazníci, kteří uvedou v rámci fakturačních údajů objednávky informace představující obchodní název nebo IČO nebo DIČ a pod.).