FB
Košík  

No products

0 Kč Doprava
0 Kč Celkem

Přejít do košíku

Ochrana osobních údajů

Na této stránce pro vás uvádíme všechny potřebné informace o tom, jak chráníme a používáme vaše osobní údaje, s kým jejich sdílíme, a o opatřeních jako je chráníme a také o vašich právech ve smyslu zpracování osobních údajů máte.

Provozovatel

Provozovatelem při zpracovávání vašich osobních údajů je naše společnost: m4b s.r.o., IČO: 44 040 636, se sídlem Vácka 4452/23, 01841 Dubnica nad Váhom, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Trenčín oddíl Sro, vložka číslo: 35088 / R.

V případě jakýchkoliv dotazů k ochraně osobních údajů neváhejte využít některý z uvedených kontaktních údajů v naší společnosti emailem na adrese: osobne-udaje@estila-nabytek.cz nebo písemně na adrese sídla naší společnosti.

Jaké osobní údaje zpracováváme

O vás získané údaje využíváme k poskytování našich služeb.

Na základě získaných údajů o vás vyřizujeme vaše objednávky v souladu s našimi Obchodními podmínkami, tedy vyřídíme s nimi vaši objednávku a dále tyto údaje potřebujeme do našeho účetnictví.

Dále získané údaje o vás používáme i na komunikaci s vámi na zasílání našich sdělení souvisejících s vyřizováním objednávek nebo když pro vás chystáme odpovědi na vaše otázky ohledně objednávek a dostupnosti zboží, nebo když požadujete změnit údaje vaší objednávky jako například doručovací adresu, termín doručení a podobně.

Pokud jste nám udělili souhlas k zasílání novinek, tak vám na váš email posíláme také informace o novinkách a aktuálních nabídkách, které si myslíme že vás mohou zajímat. Zasílání těchto emailových zpráv víte zastavit tak, že si po přihlášení otevřete stránku Můj účet a v ní sekci Osobní údaje, kde víte zasílání novinek vypnout. Dále můžete zasílání novinek vypnout iv samotné emailové zprávě s novinkou kliknutím na příslušný odkaz pro odhlášení se z odběru novinek.

Informace o vašich návštěvách a vašem pohybu na našich stránkách, sekcích a zobrazených produktech využíváme i pro účely reklamy a marketingu, na naší, jakož i na jiných internetových stránkách. Tyto informace také využíváme k analytické účely, abychom zjistili jak lidé používají naši internetovou stránku za účelem jejího neustálého vylepšování.

Vaše údaje dále používáme i na personalizaci našich služeb čím sledujeme jejich vylepšení, a na marketing. Například údaje o vaší nákupní historii a produktech, které jste u nás koupili, využíváme k tomu, abychom vám věděli doporučit jiné produkty, které by vás mohly zajímat, a abychom vám na naší stránce zobrazovaly obsah, který je tím pro vás relevantní.

Bezpečnost a ochrana práv

Vaše údaje také používáme také k zajištění bezpečnosti, při řízeních před státními a jinými kontrolními orgány, které kontrolují naši činnost a také při vymáhání nároků které nám takovým jednáním mohly vzniknout.

Cookies

Na všechny uvedené způsoby využití získaných údajů využíváme taky Cookies ukládány průběžně v prohlížeči během návštěvy naší stránky.

Právní základ

V souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů vás musíme seznámit i s právním základem zpracování vašich osobních údajů:

• Objednávky a z nich vyplývající Plnění smlouvy pro případ objednávky a zřízení vašeho uživatelského účtu při registraci.

• Vámi udělen Souhlas - v souvislosti se zasíláním novinek a aktualit, či při jiných formách marketingu. Každý souhlas je dobrovolný a kdykoliv jej můžete odvolat, čímž však neovlivníte zákonnost zpracování před samotným odvoláním.

• Naše zákonné povinnosti - uchováváme údaje o vás a vaší objednávce v našem účetnictví nebo jsme i povinni zpřístupnit údaje státním a jiným orgánům, které vykonávají dohled nad naší činností nebo řeší spory.

• Při vylepšování a personalizaci našich služeb, při marketingových činnostech, při činnostech souvisejících s bezpečností a ochranou práv co je zase náš oprávněný zájem. Každý případ je zvažovaný, zda zpracovávání nebude představovat nepřiměřený zásah do vašich práv. Pokud chcete o tomto posouzení vědět víc, kontaktujte nás na emailové adrese osobne-udaje@estila.sk.

Zpřístupňování vašich údajů

Vaše osobní údaje nezveřejňujeme a nezpřístupňuje žádným dalším subjektům, s výjimkou případů nutných pro zpracování objednávek a jejich doručení k vám:

TOPTRANS EU, a.s., IČ: 36703923, Na Priehon 50, 94905 Nitra

Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. , IČ: 35834498, Technická 7, 821 04 Bratislava

Vaše údaje poskytujeme i některým naším dodavatelům, kteří je pro nás zpracovávají na základě našich instrukcí v souladu s tímto souhlasem a pomáhají nám s analytickými a reklamními službami které používáme na vylepšení poskytování našich služeb.

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, bližší informace o ochraně soukromí: zde

Na základě povinností z jiných právních předpisů můžeme vaše údaje zpřístupňovat i jiným osobám, z požadavků státních a jiných orgánů. Dále sem patří například soudy, státní a jiné orgány na výkon kontroly nad naší činností, na řešení sporů ale i naši účetní.

Přenos do třetích zemí

Vaše údaje nepřenášíme do třetích zemí mimo EU. Někteří naši dodavatelé však takové přenosy realizují do země USA. Tyto přenosy jsou prováděné za dodržení podmínek US-EU Privacy Shield čímž poskytují přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů.

Jak vaše údaje chráníme

Vaše údaje chráníme ve smyslu platné legislativy, provádíme všechny potřebné bezpečnostní, technické a organizační opatření. Elektronické údaje uchováváme v chráněné databázi na serveru, který je pro nás vyhrazen. Databázi s osobními údaji chráníme před jejím zneužitím a poškozením.

Délka uchovávání údajů

Pro řádné fungování vašeho uživatelského účtu údaje z vašeho uživatelského účtu uchováváme, dokud máte u nás zřízen Uživatelský účet. Pokud si při objednávce nevytvoříte uživatelský účet, tak vaše osobní údaje týkající se objednávky uchováváme během nevyhnutelné doby.

Pokud používáme vaše osobní údaje za účelem odesílání informací o novinkách a aktualitách, jsou tyto uchovávány do odvolání vašeho souhlasu.

Vaše práva

Jelikož zpracováváme vaše údaje, z toho vyplývají pro vás několik práva. O vyřízení žádosti vás budeme informovat do 30 dnů ode dne doručení k nám. Případně můžeme uvedenou lhůtu odůvodněně prodloužit na 60 dní, o čemž vás budeme informovat.

Vaše práva si můžete uplatnit odesláním mailové zprávy nebo písemné žádosti na naše kontaktní údaje.

Právo na přístup k údajům - můžete od nás získat potvrzení o tom zpracováváme vaše osobní údaje. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme, poskytneme vám o tom informaci jak je zpracováváme, za jakým účelem jsme je komu poskytli a zda byly přeneseny do třetí země a jak je budeme dlouho uchovávat.

Právo na opravu - vaše údaje si můžete opravit přímo na naší stránce v sekci Můj účet - Osobní údaje. Můžete také nás požádat o opravu.

Právo na zabudnutie- vaše údaje vymažeme pokud nás o to požádáte a zároveň pokud jsou splněny další zákonné podmínky:

• Nejsou více potřebné pro účely, pro které se získávaly

• Pokud odvoláte váš souhlas se zpracováním osobních údajů a na jejich zpracování již neexistuje jiný právní základ

• Namítnete na základě konkrétní situace zpracování osobních údajů a nepřevažují oprávněné důvody pro zpracování údajů

• Osobní údaje zpracovány nezákonně

 

Pokud si u nás zrušíte uživatelský účet, vaše osobní údaje vymažeme do 10 dní. V případě různých technických důvodů se může stát, že některé údaje vymažeme po delší době, ta by však neměla přesáhnout 60 dní, o čemž vás budeme informovat.

Právo na omezení spracúvania- Můžete nás požádat o dočasné omezení zpracování v následujících případech:

• Zpracování vašich osobních údajů je protizákonné a vy se rozhodnete namísto vymazání žádat omezení zpracovávání

• Vaše osobní údaje již nejsou námi nezbytné pro účely zpracování, ale jsou potřebné pro vaše účely prokázání nebo uplatňování vašich právních nároků

• Pokud namítáte zpracování vašich osobních údajů, do doby ověření či důvody pro zpracování osobních údajů převažují nad vašimi oprávněnými zájmy

• Pokud se domníváte, že o vás zpracováváme nesprávné osobní údaje do doby, dokud se ověří správnost těchto osobních údajů

Právo namítat - můžete namítnout zpracovávání vašich osobních údajů na základě konkrétní situace které je prováděno na základě našeho oprávněného zájmu. Vždy máte právo nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů, která se zpracovávají pro účely přímého marketing.

Právo na přenositelnost údajů - můžete nás požádat o přenos vašich osobních údajů které zpracováváme automaticky dalšímu vámi zvolenému provozovateli ve strukturovaném formátu.

Podávání stížností

V případě, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů naší společností je v rozporu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost na náš hlavní dohlížitel - Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, jehož kontaktní údaje naleznete zde: úřad pro ochranu osobních údajů